Форум Прометей  

Още теми »

   

Кой е тук?  

В момента има 84  гости и няма потребители и в сайта

   

ВХОД  

   

Посетители  

Брой прегледи на статиите
758872
   

ЦПЛР ОДК - М. Чулова

Детайли

Мария Чулова

 

  Аз съм старши учител по английски език в ЦПЛР ОДК – Пловдив. Работя в школата по английски език от 07.10.2014 г. с ученици от 1.-12.класове. Завърших три магистратури в ПУ “Паисий Хилендарски”. Имам педагогически опит в училища в гр. Пловдив и областта по учебните предмети български език и литература, икономика и английски език, преди да започна работа в Общинския детски комплекс, а така също понякога съм учител по заместване в училищата в града, водих извънкласна форма по проекта „Твоят час“, две години преподавах в университет. Завърших Трета професионално-квалификационна степен и психолого-педагогически профил „Управление на иновациите в образователни институции“, защитих разработка за личностното развитие в школата по английски език за Втора професионално-квалификационна степен. Работя в присъствена форма и дистанционна форма в Google Classroom Meet и съм сертифицирана за обучител в Центъра за творческо обучение с Google Certified Educator Level 1.. Открита съм и любознателна за организирани обучителни програми от РУО, издателства и международни образователни институции. Работата ми позволява да изграждам трайни умения за учене през целия живот и любознателност у учениците, за да се представят убедително на изпитите за сертифициране на знания, матурата и при желание да ги приемат в университет. С лекота се придвижваме от идеи към действия, оценявам напредъка на учениците чрез тестове, които са според равнищата в Общата езикова рамка.